Ubrukelig sverd eller unyttig skjold?

Enkelte medlemsland vil fjerne USAs taktiske atomvåpen i Europa nå som NATO skal utvikle et territorielt missilforsvarssystem. De vil i så fall skifte ut noen ubrukelige våpen med et skjold som sannsynligvis heller ikke kommer til å bli brukt.

[Read more…]

Reklamer

Boxing i NATO

Da Statsminister Jens Stoltenberg nylig traff President Obama i Det hvite hus, lovpriste Obama Norges innsats i Libya ved å si at landet “punches above its weight”. Det var hyggelig….eller?

[Read more…]

Hva med Europas rolle?

Obama-administrasjonen forsikrer europeiske allierte om at de transatlantiske båndene forblir viktige selv om USA i økende grad ser over Stillehavet til Kina.

[Read more…]

Realitetsorientering om Libya

Anders Romarheim har oppfordret kritikerne av NATOs Libya-operasjon til å melde seg for en realitetsorienteringsleksjon ettersom konflikten gikk såpass bra. Det finnes sikkert en rekke fyllekjører som bruker et lignende resonnement.

[Read more…]

NATO på oppløpssiden mot Chicago


I dag og i morgen (2.-3. februar) er NATOs forsvarsministere samlet i Brussel for sitt halvårlige møte. Programmet er omfattende og i stor grad rettet mot å forberede beslutninger som formelt sett vil tas på toppmøtet i Chicago den 21.-22. mai 2012. Her er de viktigste sakene:

[Read more…]

NATOs operasjon i Libya – en suksess eller ikke?

Synet på NATO i USA?

I dag, mandag den 31. oktober 2011, avslutter NATO operasjonen Unified Protector over Libya. Har operasjonen vært en suksess eller ikke? Svaret på dette spørsmålet avhenger tydeligvis i stor grad av fra hvilken side av Atlanterhavet man ser. [Read more…]

Russia, NATO and Missile Defense

As plans for missile defenses in Europe proceed apace, Russia continues to voice its opposition. Last week, the United States signed an agreement with the government of Romania for the placement of missile defense interceptors there by 2015. Days later it was announced that the Turkish government has agreed to host a powerful x-band radar for the NATO-coordinated missile defense system.

In a brief online paper published this week in the IFS Insights series, I outline the plans for European missile defense and the prospects for NATO-Russian cooperation. The takeaway point:

Secretary General Rasmussen and the Obama administration are correct in arguing that if the NATO alliance and Russia could come to some agreement on missile defense, it would be a “game changer” that could usher in a new era of cooperation between East and West. But a huge chasm of lingering mistrust prevents significant partnership on this most challenging project.

Some observers have expressed concerns that NATO appears to be positioning missile defense cooperation as the bridge to future cooperative efforts. It may be a bridge too far.

Read the whole thing here.

Friday Strategy Blogging: The NATO Road Trip

In the United States, it’s not uncommon to take a “road trip” with some friends. Often there’s a designated driver (most likely the owner of the car) and the rest of the gang usually contributes to the fuel expenses. NATO has a similar arrangement: the United States mostly drives while its allies chip in for gas. But as Defense Secretary Robert Gates recently complained, member countries haven’t been putting up enough money for fuel. And while the alliance structure is too egalitarian to admit it, there has been something of a Golden Rule for NATO: The one with the gold makes the rules.

Historically, the US has been driving the bus and paying a large chunk of the bill. Unless European populations want to pony up for defense budgets that actually contribute in a meaningful way, they should just sit quietly and enjoy the ride. And their leaders ought not steal the bus and take a joy ride to Libya. Because the experience has shown what everyone has suspected: European NATO members can’t drive by themselves for very long. [Read more…]

Hva nå med NATOs fremtid?

På fredag uttrykte Robert Gates at han frykter at NATO kan gå en mørk, om ikke dyster, fremtid i møte. Den avgående forsvarsministeren ser med bekymring på det han kaller et todelt NATO. I følge Gates gjør manglende militære kapabiliteter at flere av medlemslandene simpelthen ikke er i stand til å delta i operasjonene de enes om å utføre.

Dette er sterke ord fra Obama-administrasjonen, som demonstrerer at USA vil at europeerne styrker og forbedrer sin innsats. Samtidig har NATO vært i gjennom mange interne kriser i sin over 60 år lange historie. Byrdefordelingen har hele tiden vært skeiv, og den har vært gjenstand for debatt. Mens Gates’ uttalelser dreide seg om Libya, har han tidligere kommet med lignende kritikk relatert til NATO-operasjonen i Afghanistan.

Amerikanerne er på den ene siden utålmodige og kritiske med hensyn til hva de allierte til en hver tid kan levere. På den annen side har USA en stabil interesse i å ha solide støttespillere i Europa og allierte som kan bidra i og avlaste globale engasjement.

En rekke NATO-eksperter deltar i disse dager i en debatt i New York Times om alliansens fremtid og europeernes bidrag, i lys av Gates’ uttalelser. Også på Foreign Policy og i International Herald Tribune finnes innlegg om dette.

NATO-aksjon i Libya?

Mens Barack Obama har forholdt seg forbeholdent og avventende til uroen og omveltningene i Nord-Afrika, fortalte han i går at USA i samarbeid med sine NATO-allierte vurderer mulige aksjoner mot regimet i Libya. Selv om økonomiske sanksjoner, humanitær bistand og et FN-vedtak om flyforbud kanskje er mer sannsynlige svar på utviklingen, holdt presidenten muligheten åpen for at NATO også kan bruke militære maktmidler mot regimet. [Read more…]