US Navy kritiserer F-35

I USA er F-35 Joint Strike Fighter også en het potet, og dersom denne artikkelen har noe for seg, kan debatten få fornyet styrke. [Read more…]

Reklamer

Vareopptelling i US Navy

Alle som har jobbet i butikk vet at vareopptelling er en vesentlig hendelse som skjer en gang i året for å ha oversikt over hva som faktisk finnes på lager og ute i selve butikken. Dette skjer i den amerikanske marinen også, for å holde orden på hvor mange skip man har (men listen over skip oppdateres kontinuerlig), og nylig har forslag om å endre regnemåten som brukes skapt litt kontrovers. [Read more…]

The Pentagon Cautiously Reduces Spending

After President Obama’s historic trip to the Pentagon earlier this month to announce the release of the  Defense Department’s  Strategic Guidance, Secretary of Defense Leon Panetta yesterday presented its companion document: Defense Budget Priorities and Choices, outlining in general terms where savings will be found.

From all the fuss, one might get the impression that the defense budget is actually getting reduced, but in fact the 2011 Budget Control Act requires DoD to cut $487 billion over ten years. As the DoD document notes, this simply entails very slow growth. Even with these proposals, the defense budget requests will still increase from $525 billion next year to $567 billion by fiscal year 2017. Here are some highlights from the budget plan: [Read more…]

Afghanistan: et strategisk feilgrep

Department of Defense photo

Å benytte store militære bakkestyrker for å bekjempe terrorisme i Afghanistan tjener ikke USAs langsiktige maktpolitiske interesser, tvert om er det Kina som vinner på at USA binder opp enorme ressurser som burde vært anvendt til helt andre oppgaver. Afghanistan-engasjemenet er derfor et strategisk feilgrep som nå i økende grad krever å bli rettet opp gjennom en langt raskere militære nedbygging enn den som USA og NATO offisielt legger opp til. [Read more…]

Friday Strategy Blogging:A2/AD

The estimable Fred Kaplan from Slate examined the new defense budget and wonders why the US needs more aircraft carriers and submarines. Well, Fred, I hate to question one of the wise elders of the defense analysis business, but let me take a crack at it. The answer may well be A2/AD.

Welcome to the first installment of (drum roll, please)…..Friday Strategy Blogging! Hey, if I thought this stuff was completely wrong, I sure wouldn’t be telling you, right? [Read more…]

Feilaktig missilforsvarsdebatt

I kjølvannet av Natos toppmøte i fjor, preges den norske debatten omkring Natos territorielle rakettforsvar, som inkluderer Norge, av en del uklarheter. SVs nestleder Bård Vegar Solhjell beskriver prosjektet som ”håpløst” og ”vanvittig”, mens statsminister Jens Stoltenberg fastslår at det er et gjennomførbart Nato-prosjekt. Hvem skal vi tro på? Missilforsvar har lenge vært omstridt i USA. Både tilhengere og motstandere har argumentert overbevisende, men ofte ensidig. [Read more…]

U.S. Navy i nordområdene

Bildet er tatt av U.S. Navy. Courtesy of the U.S. Navy.

USS Annapolis (SSN 760) i Arktis (Courtesy of U.S. Navy).

Norske myndigheter har i lengre tid forsøkt å sette fokus på utfordringene i nord, og i norsk presse de siste årene har Arktis blitt fremstilt som et gryende konfliktområde der stormaktene ruster seg til kamp om ressursene når isen smelter. I forskerkretser er dette bildet mer nyansert, og det er relativt bred enighet om at vi er langt unna en ny kald krig. Den amerikanske marinen ser ut til å ha kommet til samme konklusjon, og marinens strategier og styrkestruktur, samt uttalelser fra høytstående offiserer, bekrefter dette inntrykket.  [Read more…]