The threat from inside the Beltway

ClapperandFlynn

The Senate Armed Services Committee held a hearing last week on global threats to US security following the release of the intelligence community’s Worldwide Threat Assessment last month. If the Senators’ questioning of DNI James Clapper and DIA chief Lt. Gen. Michael Flynn during the hearing is any indication, Congress is most concerned with one threat in particular: themselves.

[Read more…]

Reklamer

Drone warfare

reaper

When Senator Rand Paul took to the Senate floor last month to express his concerns over the Obama administration’s drone policies in an unusually long and widely-discussed 13 hour filibustering speech, the somewhat paranoid senator from Kentucky succeeded in drawing attention to an important strategic issue, even if his worries about government assassinations inside the US are unlikely to occur. Unless, of course, the Drunk Predator Drone goes haywire. Today, the US Senate Judiciary Committee will hold a hearing on the legality of targeted killings and the use of drones. [Read more…]

“You Can’t Surge Trust”

130226-N-WL435-297

While the sequester gets the headlines, a series of more serious issue threatens the Department of Defense and the nation: Congressional inaction on its budgetary responsibilities and what Professor Colin Dueck termed “strategic denial” during Congressional testimony Tuesday. [Read more…]

Budsjettkrise i Pentagon?

Dersom den amerikanske kongressen ikke kommer til enighet om budsjettet innen 2. januar 2013 trues Pentagon av kutt i størrelsesordenen 600 milliarder dollar over de neste ti årene, også kjent som Sequestration. Men hvor alvorlig er egentlig dette for det amerikanske forsvaret? [Read more…]

Gangnam Style: Keep your day job!

If the most dire predictions for the US military come to pass as a result of the process of sequestration (on which a proper blog post next week), downsizing may lead to an increasing number of military personnel flooding the job market. Luckily, a number of them have been gaining valuable work experience in a related field, as video and music stars. Enjoy your friday….Gangnam Style!!! [Read more…]

US Navy kritiserer F-35

I USA er F-35 Joint Strike Fighter også en het potet, og dersom denne artikkelen har noe for seg, kan debatten få fornyet styrke. [Read more…]

Vareopptelling i US Navy

Alle som har jobbet i butikk vet at vareopptelling er en vesentlig hendelse som skjer en gang i året for å ha oversikt over hva som faktisk finnes på lager og ute i selve butikken. Dette skjer i den amerikanske marinen også, for å holde orden på hvor mange skip man har (men listen over skip oppdateres kontinuerlig), og nylig har forslag om å endre regnemåten som brukes skapt litt kontrovers. [Read more…]

Ubrukelig sverd eller unyttig skjold?

Enkelte medlemsland vil fjerne USAs taktiske atomvåpen i Europa nå som NATO skal utvikle et territorielt missilforsvarssystem. De vil i så fall skifte ut noen ubrukelige våpen med et skjold som sannsynligvis heller ikke kommer til å bli brukt.

[Read more…]

Vendt mot Asia

Obama-administrasjonen utdyper hvilken takt og form det annonserte skiftet i amerikansk forsvars- og utenrikspolitikk mot Asia og Stillehavsregionen tar.  [Read more…]

On this day…Reagan’s SDI speech

On this day in 1983, President Reagan delivered the famous «Star Wars» speech, where he spoke of the same ambition that President Barack Obama outlined in Prague in 2009: the abolition of nuclear weapons. See the video!

[Read more…]

JSF: Ready, shoot, aim

The most recent evaluation of the F-35 Joint Strike Fighter program reminds me of the way my first grader does her homework. Quickly…followed by lots of erasing. [Read more…]

Militære begreper for dummies

Mandag forrige uke kom det et hjertens sukk fra en professor ved Naval War College, der han beklager seg over medias feilbruk av maritim terminologi. Feilbruk av militær terminologi generelt er dessverre ikke begrenset til amerikansk presse, og blunderne i norsk presse er muligens mer graverende enn de eksemplene som denne professoren drar frem.  [Read more…]

Forsvarets valg: Kvalitet eller kvantitet

Tirsdagens  besøk av Lockheed Martin til Forsvarsdepartementet og en VGNett-artikkel om våpenteknologi burde sees i sammenheng. Trenden har vært tydelig i årevis – våpensystemer har blitt så komplekse og dyre at Forsvaret må velge mellom kvalitet og kvantitet.

[Read more…]

Back to Basic for US Navy og US Marine Corps

Etter 10 år med fokus på nasjonsbygging og “counterinsurgency” (COIN) er det nå tydelig at USAs selverklærte hurtigreaksjons-styrker, US Navy og US Marines, går tilbake til sine røtter. [Read more…]

Mer Kontinuitet enn Endring i Amerikansk Forsvarspolitikk

Endre Lunde er gjesteblogger i dag, og skriver at endringene i amerikansk forsvarspolitikk burde plasseres i en bredere historisk og politisk sammenheng. Endringene er i tråd med det man kunne forvente og er et godt bilde på de institusjonelle preferansene i det amerikanske forsvaret. [Read more…]

USA i Stillehavet

US Navy Presence. By being there, forward deployed and engaged in mutually beneficial relationships with regional and global partners, we will promote frameworks that enhance security. U.S. Navy Illustration

USA ser nå i økende grad mot Stillehavet og Asia, der Kina seiler opp som en potensiell utfordrer med en gryende kapasitet til å hindre amerikanske styrker tilgang til deler av Asia. Men den største utfordringen mot USAs nærvær i regionen er ikke kinesiske missiler og ubåter, men de budsjettmessige utfordringer Pentagon står overfor.  [Read more…]

NATO på oppløpssiden mot Chicago


I dag og i morgen (2.-3. februar) er NATOs forsvarsministere samlet i Brussel for sitt halvårlige møte. Programmet er omfattende og i stor grad rettet mot å forberede beslutninger som formelt sett vil tas på toppmøtet i Chicago den 21.-22. mai 2012. Her er de viktigste sakene:

[Read more…]

The Pentagon Cautiously Reduces Spending

After President Obama’s historic trip to the Pentagon earlier this month to announce the release of the  Defense Department’s  Strategic Guidance, Secretary of Defense Leon Panetta yesterday presented its companion document: Defense Budget Priorities and Choices, outlining in general terms where savings will be found.

From all the fuss, one might get the impression that the defense budget is actually getting reduced, but in fact the 2011 Budget Control Act requires DoD to cut $487 billion over ten years. As the DoD document notes, this simply entails very slow growth. Even with these proposals, the defense budget requests will still increase from $525 billion next year to $567 billion by fiscal year 2017. Here are some highlights from the budget plan: [Read more…]

Er dronekrig udemokratisk?

Krigføring med ubemannede droner er kontroversielt på en rekke måter.

Lørdagens New York Times hadde en solid og ettertenksom sak fra Peter W. Singers hånd. Singer er en ”leading defense intellectual”, og har en bred portefølje av ekspertise. Han har blant annet skrevet innsiktsfullt om privatiseringen av sikkerhet. I lørdagens kommentar ”Do Drones Undermine Democracy” skriver han om konsekvensene av dronekrig. Med utgangspunkt i sin siste bok Wired for War tar han en enkelt militærteknologisk utvikling og utdyper konsekvensene av den. Her er to nøkkelpassasjer. [Read more…]

Global Zero: Missile defense for all?

 

After President Obama’s 2009 speech in Prague and a number of highly respected former diplomats publically supported the idea, the global nuclear disarmament movement has new momentum. The military value of nuclear weapons is questionable at best, the chances of catastrophic “accidents” or miscalculation are high, the potential transfer to terrorist groups is real, and the maintenance and operational costs are substantial. Many look to the US and Russia, as the owners of the vast majority of these weapons, to lead the way with deep reductions. But lingering mistrust and a renewed Russian emphasis on nuclear forces as a substitute for its much-reduced conventional forces makes this a tough nut to crack.

One current diplomatic headache, ballistic missile defense, may in fact be a potential solution. Maybe Ronald Reagan was right when he suggested that strategic defenses could make ballistic missiles obsolete. Perhaps instead of vague promises of missile defense ‘cooperation’, the US should actually sell Russia (and eventually China) as much missile defense capability as possible, while working together to improve its effectiveness. Could missile defense be the key to achieving Global Zero? [Read more…]

A Cost Saving Strategy for the Pentagon

The latest strategy document released by the Obama administration late last week, Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, held few surprises. Its importance lies in the fact that it admited the obvious: no small feat for an administration in an election year. Flanked by a cadre of military leaders (in order to stress the strategic rather than political nature of the document, no doubt), President Obama announced that the US could no longer be everywhere at all times.

The document describes a leaner US military – a shifting focus towards the Asia-Pacific, reductions to US ground forces, scaling back overseas commitments, greater reliance on allies and possible cuts to the nuclear arsenal. The overall trends and analysis of the global security situation remain consistent with the transitional and ‘rebalancing’ tone of the 2010 National Security Strategy and the Quadrennial Defense Review – the budget situation has simply pushed forward the timing of these changes. Here are the highlights.

[Read more…]

Neppe noen USA-krig mot Iran

I en nylig publisert rapport slår Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) fast at Iran trolig planlegger å produsere kjernefysiske våpen, og at landet også nærmer seg dette målet. Det er neppe noen tvil om at økt sannsynlighet for iranske kjernefysiske våpen kan skape en mer tilspisset sikkerhetspolitisk situasjon i Midtøsten-regionen og øke risikoen for et lokalt våpenkappløp. Samtidig fremstår et israelsk luftangrep på Irans kjernefysiske anlegg nå som mer sannsynlig enn tidligere. Også i USA tar stadig flere til orde for en tøffere kurs overfor Iran. Blant de republikanske presidentkandidatene er det således en utbredt oppfatning at USA tydelig må signalisere at militære maktmidler vil bli anvendt hvis Iran ikke skrinlegger sine planer om å skaffe seg kjernefysiske våpen. På bakgrunn av dette er det ikke rart at mange trekker den slutning at det går mot en ny krig i denne regionen med de store økonomiske og politiske konsekvenser dette vil ha. Skulle det skje er det imidlertid neppe USA som vil starte den.

[Read more…]

Høyt spill om forsvarsbevilgningene

Kongressens superkomite for reduserte budsjettunderskudd har kollapset. Dermed skal automatiske nedskjæringer for bl.a. forsvarsbudsjettet bli gjennomført fra 2013. Det betyr at budsjettet over en ti års periode vil bli kuttet med 600 milliarder dollar i tillegg til de 450 milliarder som allerede er planlagt. Selv om Pentagons budsjett nok tåler en del kutt, og man kan unngå noe av kuttene gjennom ”smart bokføring”, så vil nedskjæringer i denne størrelsesorden måtte få betydelige konsekvenser for både investeringer og drift, inkludert omfanget av nye våpensystemer som F-35.  Forsvarsminister Panetta har på det sterkeste advart om de negative følger dette kan få for USAs forsvarsevne. Ikke uventet har flere forsvarspolitikere som John McCain allerede varslet at de vil forsøke å omgjøre tidligere beslutninger for å hindre at slike omfattende kutt blir iverksatt. Men samtidig har president Obama annonsert med stor tydelighet at han vil nedlegge veto mot alle forsøk på å spare spesielle budsjettposter mot nedskjæringer. Enten får man komme frem til enighet om en totalpakke for å redusere underskuddene ellers vil de tidligere vedtak om nedskjæringer måtte gjennomføres.

Dermed har den polariserte situasjonen i Washington utviklet seg dit hen at selv forsvarsbudsjettet og USAs sikkerhetspolitikk er blitt en brikke i det pågående taktisk politiske spill. Hovedaktørenes problemstillinger kan grovt sett summeres opp på følgende måte: Det republikanske partiet domineres av politikere som både ønsker høye forsvarsbevilgninger og ingen skatteøkninger. Veien ut for disse ligger selvsagt i å forsøke å få forsvarsbudsjettet unntatt fra den generelle nedskjæringen. Men den veien stenges av Obama siden det ikke finnes noen mulighet for at Kongressen med 2/3 flertall kan overprøve et presidentveto. Dermed tvinges nå republikanerne til å måtte velge enten store forsvarskutt eller å bli med på skatteøkninger.

Heller ikke Obama ønsker nedskjæringer på forsvarssektoren av det omfang vi her snakker om, noe hans forsvarsminister tydelig har gitt uttrykk for. Men samtidig er presidenten og hans demokratiske partifeller også av den oppfatning at skatteøkninger, spesielt for de rikeste, er tvingende nødvendig for å få til en bedret budsjettbalanse. Får å få til dette truer dermed Obama med veto mot alle forsøk på å frita Forsvaret fra kutt.

Dermed vil vi i tiden fremover bli vitne til et høyt politisk pokerspill der Pentagons økonomiske fremtid er en viktig del av innsatsen. Hvem vil så tvinges til å kaste inn håndkledet i dette spillet? Ingen av partene ønsker slike forsvarskutt, men hvor viktig er deres ulike syn på skattepolitikken? Og hva vil bli velgernes dom?  Jeg tror at Obama har de beste kortene i denne saken og at republikanerne ikke kan leve med ett inntrykk av at det er viktigere for partiet å hindre en moderat skatteøkning for høyinntektsgruppene enn å sikre USAs forsvarsevne. Men det er heller ikke enkelt for Obama som kan risikere å bli sett på som en Commander in Chief som spiller hasard med USAs militærmakt. Derfor tror jeg at man i løpet av 2012 vil komme frem til et kompromiss som hindrer slike store kutt på forsvarsbudsjettet. Men 2012 er valgår, og ingenting kan lenger tas for gitt i den forgiftede politiske atmosfære som nå preger USA, og som langt på vei har satt landets politiske system ut av drift.

Kutt, Forsinkelser og Konsekvenser for Amerikanske Våpenkjøp

Michael Mayer og Amund Lundesgaard har i to innlegg detaljert hvordan det amerikanske forsvaret sliter med flere større våpenprogrammer og står overfor store kutt. Selv om USA nok vil forbli verdensledende på mange områder er det klart at den moderniseringsprosessen som var underveis inntil nylig nå er så godt som en saga blott, og at USA vil måtte begynne fra grunnen av på mange områder.

Kuttplaner i det amerikanske Forsvaret

Som en del av avtalen som hevet taket på den amerikanske statens lånetaking tidligere i høst ble det satt ned en komité som skulle finne en løsning på hvordan statsgjelden kan reduseres. Om tre uker skal denne komiteen komme frem til en løsning, og forsvarsminister Leon Panetta har blitt bedt om å finne muligheter for å kutte 450 milliarder dollar, eller 2520 milliarder norske kroner, i løpet av en tiårsperiode. Dersom komiteen ikke klarer å komme frem til en løsning vil kuttene bli enda mer dramatiske. [Read more…]

Plan Afghanistan eller Somalisk tragedie?

Obama administrasjonen vurderer en raskere tilbaketrekking fra Afghanistan, ifølge flere amerikanske aviser. Opprinnelig skulle USA og Nato trappe ned innsatsen frem mot en overgangsdato i 2014 . Nå sier kilder at en betydelig reduksjon av styrker kan skje allerede neste år, og annonseringen kommer sannsynligvis i mai under Natos toppmøte i Chicago. At tilbaketrekkingen begynner før presidentvalget i november kan være politisk fordelaktig for Obama. Hva slags rolle kommer USA til å ha i Afghanistan i den nærmeste fremtid? Noen peker mot Colombia som en modell, men man kan ikke utelukke Somalia. [Read more…]

Kampfly og teknologi

Den norske regjeringens beslutning til å kjøpe den Amerikanske F-35 kampfly kan diskuteres, og spesielt er det grunn til å lure på om slike avanserte våpensystemer kan gi pålitelig og kostnadseffektiv tjeneste – særlig når man ser på flere av Pentagons andre anskaffelsesprogrammer, som den F-22 Raptor. [Read more…]

Budget cuts and the US nuclear deterrent

An intense debate is underway over the future size and shape of the US military now that budgetary pressures in the United States have made cuts to the Defense Department budget unavoidable. To avoid mandatory across-the-board cuts, the Pentagon is trying to find savings wherever it can – within reason. Defense Secretary Leon Panetta has repeatedly spoken out strongly against deep cuts to Defense that might «hollow out the force».

As former Secretary Gates and former JCS Chairman Michael Mullen had warned last year, cuts in military expenditures should be based on strategic calculations rather than purely financial «bottom line» analysis. One excellent and dramatic example of this is now unfolding in the form of a debate over the size and composition of the US nuclear weapons arsenal and the administration’s current strategic review. [Read more…]

Romney snakker utenrikspolitikk

Mitt Romney holdt fredag sin første viktige tale om hovedlinjene i sin utenrikspolitikk. Her er noen hovedpunkter:

  • USA må opprettholde sin dominerende lederposisjon. Det finnes i følge Romney ikke noe annet alternativ for USA. Hvis ikke USA leder vil en annen makt overta denne rollen. Med andre ord, klar maktpolitisk tale, og et meget optimistisk syn på USAs maktgrunnlag. Dessuten signaliserer Romney en mer direkte, delvis unilateral linje enn den subtile og multilaterale tilnærming som Obama har lagt seg på. Faktisk hevder Romney på slutten av sin tale at Obama gjennom sitt valg av tilnærming klart har signalisert at han ikke har opprettholdelsen av USAs lederposisjon som hovedmål, men i stedet er ute etter å bidra til et internasjonalt system med delt lederskap. Meget sterke ord fra Romney som her påstår at Obama ikke er opptatt av sterkest mulig amerikansk innflytelse, noe de fleste analytikere av amerikansk politikk tar for gitt at alle presidenter legger til grunn for sin strategi.
  • I forlengelsen av dette syn hevder Romney at kun klar amerikansk ledelse kan sikre stabiliteten i det internasjonale systemet. Ikke minst erdette nødvendig for at allianser og andre kollektive internasjonale institusjoner skal fungere.
  • Midt oppe i den kraftfulle lederstil gir imidlertid Romney en ganske nyansert beskrivelse av de utfordringer USA står overfor, og han legger stor vekt på at en sterk økonomi er hovedforutsetningen for den utenrikspolitiske linje han argumenterer for. Dessuten sier Romney at verden ikke kan vurderes ut fra et svart-hvitt perspektiv, og at man har å gjøre med ytterst komplekse problemer. Romney er jo en pragmatiker og trolig signaliserer han gjennom dette også en betydelig vilje til «deal making»
  • Det er interessant å merke seg at Romney tar til orde for en opprustningen av US Navy. Dette anser han som en forutsetning for å håndtere flere av de store sikkerhetspolitiske utfordringene som eksempelvis Kina og Iran. Sammen med understrekningen av behovet for en klar og samlende grand strategi indikerer marinefokusen at Romneys utenrikspolitikk vil ha et sterkt innslag av tradisjonell geopolitikk.
  • Romney ønsker også økt satsing på Missile Defense.
  • Talen sier ikke noe spesifikt om Afghanistan, bare at han vil foreta en totalevaluering av saken. Men han er veldig opptatt av et destabilt Pakistan.
  • I sum signaliserer Romney gjennom denne talen det som best kan karakteriseres som kraftfull realpolitikk. Så gjenstår det å se om ikke også Romney må innse at de relative maktforhold i verden gjør at også han som eventuell president må innse at USAs innflytelse heretter nok er mye mer avhengig av finuerlig anvendelse av kollektive anstrengelser enn det han legger opp til i denne talen. Men det er valgkamp, og det bygger opp til tøffe tak, også om amerikansk utenrikspolitikk.

Putin og forholdet til Russland

Obama-administrasjonen har fra starten av lagt vekt på at USAs forhold til Russland må forbedres. Den såkalte ”reset”-politikken har blant annet bidratt til en ny nedrustningsavtale mellom de store atommaktene.

I forrige uke ble det kjent at nåværende statsminister Vladimir Putin på nytt stiller til valg som russisk president, og at det med det er mulig at han sitter med makta i Russland i to nye seksårsperioder, fram til 2024.

I amerikansk media har nyheten om at Putin sannsynligvis kommer tilbake som Russlands øverste leder, ført til enkelte bekymringer for hva som vil bli konsekvensene for forholdet mellom de to landene. New York Times kritiserer Putins manglende støtte til demokratiske grunnverdier, og markerer at det kan bli en utfordring for USA å opprettholde et fungerende internasjonalt arbeidsforhold når USA samtidig må sørge for å kritisere dette. I Wall Street Journal vektlegges det at presidentskiftet kan gjøre videre rustningskontroll og handelssamarbeid vanskelig. I tillegg antydes det at diskusjonen om missilforsvar kan bli mer komplisert for USA og landets allierte.

Obama-administrasjonen understreker imidlertid at den vil fortsette å arbeide for et konstruktivt samarbeid, uansett hvem som leder Russland. Som både administrasjonen og flere analytikere konstaterer, er det i landenes felles interesse å samarbeide. 

Også for norske myndigheter oppleves det som viktig å ha en velfungerende dialog med Russland. Utenriksminister Jonas Gahr Støre påpeker at en rokering bygger opp under en situasjon der makt er ordnet rundt noen få, men at Norge ønsker et ryddig forhold, uansett president.

%d bloggere like this: