Utenrikspolitikk

USAs utenrikspolitikk er en bred katagori som omfatter alt fra diplomatiske toppmøter, via alliansebygging til handelsavtaler og aktiv krigføring.

Dermed vil disse artiklene  dekke svært forskjellige sider ved USAs forhold til resten av verden.

 

 

 

Frykten Utlikner

Reklamer