Politisk teori

Gjengen på Transatlantisk er utdannede statsvitere og historikere. Derfor er vi opptatt av hvordan USAs politikk studeres, fortolkes og forstås. Et teoretisk rammeverk er nyttig  – om ikke alltid nødvendig – til å kunne skrive om USA på en klartenkt og ryddig måte.

På disse sidene finnes et lite og ufullstendig utvalg av tanker om forskjellige måter å tilegne seg en forståelse av USAs politikk.

Reklamer