Om oss

Formål

Hovedformålet til Fokus USA er å bidra til samfunnsdebatten ved å gi balanserte, nyanserte og innsiktsfulle analyser og kommentarer om amerikansk innenriks- og utenrikspolitikk, med en særlig vekt på forsvarsspørsmål.

 

Om forfatterene 

Johannes Rø  er utdannet statsviter fra Universitet i Oslo og i sin doktoravhandling tolket han Bush-administrasjons politikk ved hjelp av politisk teori. Rø er landveissykkelentusiast.

 

 

Anders Romarheim er utdannet statsviter. Han spesialiserer seg på terrorisme, mediekrig og USAs sikkerhetspolitikk og har angivelig en praktfull sangstemme.

 

 

Svein Melby har studert og skrevet om amerikansk politikk i over 30 år. I løpet av den tiden har han besøkt USA såpass mange ganger at han kan nesten beregnes som amerikansk selv.

 

 

Michael Mayer er utdannet statsviter fra Universitet i Oslo. Hans nåværende forskningsprosjekt dreier seg om amerikansk missilforsvar og US sikkerhetsstrategi. Etter over 7 år i Norge og store mengder brunost har han nesten blitt norsk, men klarer likevel ikke å huske da Brå brakk staven.

 

Ingrid Lundestad er utdannet historiker fra Universitet i Oslo, med amerikansk utenrikspolitikk og transatlantiske relasjoner som hovedinteresse. Hennes nåværende forskningsprosjekt analyserer amerikansk sikkerhetspolitikk i nordområdene fra 1980-tallet til i dag.

 

Amund Lundesgaard har mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo og jobber for tiden med en doktorgrad om strategi og styrkestruktur i den amerikanske marinen. I tillegg til hans interesse for det amerikanske forsvaret har han en hang mot det australske.

 

 

Om Senter for transatlantiske studier ved Institutt for forsvarsstudier 

Bloggens hovedforfattere er ansatt ved Senter for transatlantiske studier, en seksjon ved Institutt for forsvarsstudier (IFS). IFS er en del av Forsvarets Høgskole og har som hovedoppgave å forske på norsk og internasjonal sikkerhetspolitikk. Les mer om IFS her. Senter for transatlantiske studier (STS) arbeider hovedsakelig med sikkerhetspolitiske problemstillinger som involverer USA. Mer informasjon om Senteret finnes her.

En del av temaene som tas opp i denne bloggen har skribentene forskningsbaset kunnskap om, men bloggens temaer strekker seg i blant langt ut over dette.

Bloggen er en ideell virksomhet for kunnskapsformidling drevet av forskere på STS. Forfatterne står selv ansvarlig for analysene og meningene som uttrykkes på denne nettsiden. Innholdet reflekteter ikke de offisielle standpunktene til Forsvaret, Forsvarets Høgskole eller Institutt for forsvarsstudier, men stås inne for av den enkelte bidragsyter. 

 

 

Reklamer