Mye mer enn bare om våpen

130115212234-nra-ad-story-top

President Obama fremmet 16. januar en rekke forslag til strengere våpenlover. Det kan utløse noe man nesten kan betegne som en intern ”sivilsasjonskonflikt” der en rekke av de viktigste ikke-økonomiske konfliktdimensjonene i det amerikanske samfunnet aktiveres for fullt.

President Obama fremmet 16. januar en rekke forslag til strengere våpenlover. Forslagene vil med sikkerhet skape debatt, og mye tyder på at viktige deler av dem ikke vil overleve Kongressens behandling. Hadde denne debatten kun dreid seg om våpen, og om ulike syn på deres rolle i forbindelse med voldsutøvelse, ville trolig det meste av det presidenten har foreslått blitt vedtatt. Men i USA dreier dette spørsmålet seg om mye mer, ja det utløser faktisk noe man nesten kan betegne som en intern ”sivilsasjonskonflikt” der en rekke av de viktigste ikke-økonomiske konfliktdimensjonene i det amerikanske samfunnet aktiveres for fullt.

For det første blir våpendebatten garantert et oppgjør mellom populistgrupperinger og eliten. I en video med en uhyre bitter undertone har NRA (National Rifle Association) allerede betegnet presidenten som en hyklersk eliteperson som sørger for bevæpnet beskyttelse av sine egne to døtre mens han vil nekte vanlige folk den samme retten til å beskytte sine barn. NRA viser således ingen forståelse for at presidentbarnas beskyttelse primært er begrunnet ut fra nasjonale sikkerhetshensyn.

For det andre vil den kommende debatten bli preget av motsetningene mellom by og land, blandet opp med regionale motsetninger, særlig mellom statene i sør og statene i nordøst. Det er spesielt befolkningen på landsbygda og i sør og vest som oppfatter enhver form for begrensninger av våpeninnhav som en trussel mot deres grunnlovsfestede rettigheter. Men en lang historie preget av gjensidig skepsis mellom nord og sør bidrar til å skape ekstra høy temperatur i debatter som berører disse konfliktdimensjonene.

Men i enda større grad fyrer våpendebatten opp den alltid eksisterende konflikten i USA mellom individuell frihet og statens rolle. For tilhengerne av det andre grunnlovstillegget dreier denne saken seg i sin ytterste konsekvens om enkeltmenneskes rett til å beskytte seg mot det de oppfatter som utilbørlige statlige inngrep, og ikke minst deres rett til personlig sikkerhet siden de ikke har tillit til at staten kan beskytte dem mot kriminalitet. Det er en lang historisk tradisjon for slike holdninger blant betydelige deler av befolkningen, og ikke bare hos politiske utgrupper. En annen sak er at økt bevæpning, ikke minst på offentlige steder, bidrar til både redusert personlig frihet og et svekket tillitsforhold i samfunnet generelt. Et forhold Obama selv berørte i sin argumentasjon for lovforslagene.

Og om ikke dette var nok vil nesten enhver amerikansk våpendebatt nesten automatisk ta form av et oppgjør mellom tradisjonell amerikansk verdikonservatisme og moderne verdipolitisk liberalisme. Dette er spesielt tilfellet når kravet om strengere våpenkontroll frontes av den som det verdikonservative USA oppfatter som hovedeksponenten for et verdiliberalt samfunnssyn. Og trykket i debatten reduseres ikke akkurat av at president Obama også av de fleste konservative oppfattes som en arrogant akademiker med nedlatende holdning til fotfolket og de som ikke deler hans syn.

Den kommende debatt om presidentens tiltak for å stramme til våpenlovene kan derfor fort arte seg som et prinsipielt oppgjør mellom det tradisjonelle USA og dets anglo-protestantisk pregede kultur og det nye multikulturelle USA som nå er under utvikling. Valgkampen mellom Romney og Obama bar i betydelige grad preg av et slikt oppgjør. Den kommende våpendebatten kan meget vel bli en ny utgave av dette, og hvis ikke politikerne klarer å manøvrere dette inn på et roligere spor, kan det bli et svært bittert oppgjør som kan få store konsekvenser for det generelle indrepolitiske samholdet som allerede på forhånd er skrantende.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s